IBS-Speciaalreiniger 100 Plus, 200 L

Geen gevarenklasse volgens verordening over brandbare vloeistoffen.
Geringe belasting van de ingeademde lucht, ook bij warm gebruik.

Toepassingstechnische voordelen
• reinigende werking — uitstekend bij verontreinigingen door olie en vet
• verdamping — langzaam, ook bij warm gebruik, begunstigt intensief doordringen tot vervuilde lagen
• uiterst geringe verdamping ook bij 80 °C
• geur — ook bij verwarming uiterst reukarm
• metaalcorrosie — geen, want vrij van zwavelverbindingen
• bijzondere eigenschappen — afhankelijk van het gebruik met tijdelijke corrosiebeschermende eigenschappen (meerdaagse tussenopslag van gereinigde werkstukken is mogelijk)
• aromatengehalte — 70 kV/cm, droog tot 200 kV/cm
• pH-waarde — waterextract neutraal