Bedrijfsnaam:
IBS Scherer GmbH

Vertegenwoordigd door zaakvoerder:
Meneer Dipl. Ing. Axel Scherer

Adres / maatschappelijke zetel van de vennootschap:
Industrieterrein
55599 Gau Bickelheim
Telefoon: 06701-9383-0
Fax: 06701-9383-33
E-mail: info@ibs-scherer.de

Handelsregister nr.:
Register rechtbank Mainz HRB 32454

Btw-identificatienummer:
DE113854671

Andere lidmaatschappen:

Kamer van Industrie en Koophandel voor Rheinhessen, Mainz:
Identificatienummer: 00887539

BGHW (handelsvereniging voor handels- en goederendistributie), Mannheim:
Lidmaatschapsnummer: 4324-04068

HWK (Kamer van Ambachten Rheinhessen), Mainz:
Bedrijfsnummer: 0876247

Website:
www.ibs-scherer.de

Webdesign:
Gewoon geweldig webdesign Mainz

merk op

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door op de volgende link (http://tools.google.com) te klikken /dlpage/gaoptout?hl=de) en installeer de beschikbare browser-plug-in. Zie voor meer informatie http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de of http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (algemene informatie over Google Analytics en gegevens bescherming). Wij willen u erop wijzen dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met de code “gat._anonymizeIp();” om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP-masking) te garanderen.