IBS onderdelenreiniging is een milieuvriendelijke en veilige oplossing voor onderdelenreiniging. Het biedt een reeks voordelen die een positieve invloed hebben op het milieu en de gezondheid en veiligheid van gebruikers en operators.

Afvalwater

Afvalwatervrije werkplaats: Het gesloten IBS-proces maakt reiniging van onderdelen zonder afvalwater mogelijk. Hierdoor worden waterbronnen gespaard en wordt de milieu-impact van afvalwater verminderd.

Vloer

Milieuvriendelijke opslag van waterverontreinigende stoffen: De juiste lekbak voor waterverontreinigende stoffen zorgt voor milieuvriendelijke en veilige opslag. Dit beschermt werknemers tegen gevaren en beschermt het milieu tegen vervuiling.

Uitstoot

Minder uitstoot: IBS onderdelenreinigers beperken de uitstoot tot een minimum, omdat het reinigingsmedium onmiddellijk terugloopt in de gesloten trommel. In combinatie met IBS speciaalreiniger en bij gebruik zoals bedoeld, wordt naleving van de nationale grenswaarden gegarandeerd. Zo helpen ze de luchtkwaliteit te verbeteren en beschermen ze werknemers en het milieu.

Afval

Vermijden van afval: Het gebruik van IBS onderdelenreinigingsapparatuur zorgt voor naleving van de eisen van de circulaire economie. Er wordt geen onnodig afval geproduceerd omdat het reinigingsmiddel wordt gerecirculeerd tot het verzadigd is. In het IBS terugnamesysteem wordt het gebruikte reinigingsmiddel gerecycled. Dit voorkomt verspilling en bespaart grondstoffen.

Productveiligheid

Productveiligheid en naleving van wettelijke voorschriften: De CE-markering en het GS-testcertificaat garanderen productveiligheid en naleving van wettelijke voorschriften, zoals de Europese Machinerichtlijn en de Equipment Safety Act.

Arbeidsveiligheid

We ondersteunen u graag bij uw risicobeoordeling, uw hygiëneconcept of de vervanging van uw acetonhoudende producten en andere gevaarlijke stoffen. Onze IBS technologie consultants zijn altijd beschikbaar om je te optimaliseren en te adviseren over je arbeidsveiligheid!