IBS-cyclus: eco-efficiënt en circulaire economie

IBS onderdelenreinigingsapparatuur en speciale reinigers maken indruk met hun uitstekende eco-efficiëntie en voldoen aan alle aspecten van de wet ter bevordering van de circulaire economie.

Recyclen in plaats van weggooien

Het gebruik van een IBS onderdelenwasmachine voorkomt onnodig afval. Het wasmiddel wordt gecirculeerd totdat het verzadigd is. In het IBS terugnamesysteem wordt het gebruikte reinigingsmiddel gerecycled.

Vat wisselservice

Zodra het reinigingsmiddel in de trommel verzadigd is, kan deze worden vervangen door een nieuwe trommel met verse IBS speciaalreiniger. In veel landen biedt IBS de zogenaamde vatenruil aan. Als onderdeel van een levering vervangt de IBS servicechauffeur de oude trommel door een nieuwe IBS speciale reiniger. De terugname is gratis en de klant ontvangt het wettelijk vereiste bewijs van verwijdering.


Installatie voor recycling en afvalverwerking


Het vat met de gebruikte koudreiniger wordt naar de eigen recycling- en afvalverwerkingsfabriek van het bedrijf in Gau-Bickelheim, Duitsland, gebracht en opnieuw verwerkt. De zuiveraar is fysiek voorgezuiverd: gefilterd, gecentrifugeerd en vervolgens gedestilleerd en verfijnd. Dit betekent dat bijna 100 % van de schone IBS-koudreiniger kan worden teruggebracht in de economische cyclus. Zelfs het olieslib dat eerder werd uitgefilterd, wordt bijvoorbeeld gebruikt om energie op te wekken tijdens de verbranding.100% recycling

IBS is een pionier in de circulaire economie van onderdelenreiniging. Het recyclagepercentage van de IBS-koudreiniger is bijna 100 %. IBS voldoet daarmee aan de eisen van de wet ter bevordering van de circulaire economie en draagt actief bij aan de bescherming van het milieu.

IBS onderdelenreiniging is de milieuvriendelijke en duurzame oplossing voor onderdelenreiniging.